Aanbod

  • Wij aanvaarden elektronische Ecocheques

Inclusieve Onderneming 2021

Inclusieve Onderneming 2021

Waarom is inclusief ondernemen belangrijk?

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden om ons voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job uit te oefenen.

In België hebben laaggeschoolden, oudere werknemers, mensen met een functie-beperking en migranten van buiten de EU zelfs minder kansen om een job te vinden dan elders in Europa. Inclusieve ondernemingen geven iedereen een kans op werk, en we willen hier dan ook graag ons steentje bijdragen.

Rondleiding

Hendrik is de jongste telg in onze familie, maar hij is reeds goed bekend met het reilen en zeilen bij Houtmeyers.
Laat u rondleiden ...

meer filmpjes ...

  • Milieuzorg
  • Containercultuur
  • Vollegrondsteelten

Op ons bedrijf worden geen pesticiden gebruikt en wordt onkruid op een mechanische manier verwijderd waardoor het gebruik van herbiciden tot een absoluut minimum beperkt kan worden.

Onze percelen met vollegrondsteelt zijn omzoomd met verschillende gewassen die vogels en nuttige insecten aantrekken. Elk stuk braakliggende grond, hoe klein ook, wordt ingezaaid met diverse bloemenmengsels en groenbemesters om voedsel te bieden aan nuttige organismen. De open gangen tussen de bomenrijen worden eveneens ingezaaid.

Lees hier meer over onze milieuvriendelijke kweekmethodes.

De meeste van onze planten staan in zelf ontwikkelde potten. Het is een pot die een zeer groot bodemoppervlak heeft en nagenoeg bodemloos is. De reden van deze eigenzinnige ontwikkeling ligt bij onze jarenlange ervaring. Het kweken in deze containers komt de hergroei namelijk sterk ten goede. Ook moet er minder worden begoten in de zomer wat dan weer een besparing betekent van het kostbare water.

Naast de containerteelt beschikt de kwekerij over een grote oppervlakte vollegrondsteelt. Hier worden de fruit- en sierbomen, coniferen, haagplanten, grotere sierheesters, rozen,.... gekweekt om het plantencentrum te bevoorraden en om een afzet naar de groothandel, openbare besturen en andere te verzekeren.
Wij zijn ook fier dat we hier volledig biologische-geïntegreerd kunnen kweken. Dit door een sterke mechanisatie en door een uitgebreide, interne kennis van ziekten, plagen, nuttige insecten,..

Op deze website worden "cookies" gebruikt die op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Lees meer...