Bosbomen en bosplanten

ALNUS GLUTINOSA
Zwarte els

Ook in de nattere gebieden groeit deze struik tot kleine boom vrij goed. Hij is uitstekend te gebruiken als tussenbeplanting in een bos (werkt bodemverbeterend = stikstofbinder). Zwarte els levert goed brandhout. Het is een matig groeiende variëteit met rondachtige, groene bladeren. Gewoonlijk wordt els aangeplant als onderbegroeiing en dan voornamelijk als hakhout (om de 10 jaar kappen). Het hout van els is zeer duurzaam in water of in de grond.

ALNUS INCANA
Witte of grauwe els
BETULA PENDULA
Ruwe berk

De ruwe berk stelt weinig eisen aan de bodem en is een uitstekende mengboomsoort (bladeren verteren snel). Door zijn overvloedige, natuurlijke verjonging is het een echte pioniersboomsoort die op zandige, woeste, arme gronden goed groeit. Hij wordt ook op deze plaatsen aangeplant om later plaats te maken voor meer veeleisende soorten. Het hout is weinig duurzaam maar brandt zeer goed.

CARPINUS BETULUS
Haagbeuk

Een matig groeiende boom met elliptische, groene bladeren. De bladeren verteren snel zodat hij goed gebruikt kan worden als mengboomsoort daar hij de grond zo aanzienlijk kan verbeteren. Stelt weinig eisen aan de grond en de standplaats. 

CASTANEA SATIVA
Tamme kastanje

Deze boom groeit op alle gronden (zelfs zure zandgronden) behalve natte. Hij zou in geen enkel bos mogen ontbreken al is het maar voor kastanjes die talrijke dieren naar het bos lokken. Meng hem groepsgewijs bij in een naaldbos of loofbos. De boom verdraagt goed schaduw. Het hout van een kastanje lijkt uiterlijk vrij goed op dat van een eik. Kastanjehout is stevig, veerkrachtig en makkelijk te splijten. Kastanje heeft een hoog opslagvermogen en kan zodoende als hakhout worden opgeplant. 

CORNUS MAS
Gele kornoelje

Eetbare kornoelje. Een feest voor de dieren!

CORNUS SANGUINEA
Rode kornoelje
CORYLUS AVELLANA
Gewone hazelnoot

Deze planten kunnen goed schaduw verdragen. Daarom zijn ze zeer geschikt als onderbeplanting en treffen we ze aan langs bosranden en in houtwallen.

CRATAEGUS MONOGYNA
Eenstijlige meidoorn

Een kleine boom met diep gelobde, groene bladeren en witte bloemen in mei. De bloemen worden gevolgd door kleine rode vruchten. 

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA
Smalbladige olijfwilg
Op deze website worden "cookies" gebruikt die op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Lees meer...